Web Alfa Back-End Workshop'u

04.05.2019 tarihinde Web Alfa Ekibi Back-End işlemleriyle ilgili bir workshop gerçekleştirdi. Workshop’ta güvenli kullanıcı girişi işlemleri konusu anlatıldı ve Codigniter framework’u kullanılarak kodlandı. Kullanıcı girişi konusu incelenirken de “Session” ve “Cookies” gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, Codigniter framework’ünün gücünden faydalanarak parçalı web sayfasının nasıl yapıldığı gösterilmiştir.