Yapay Zeka Sunumu

Öğrencilerimizden Eda Nur Var Yapay Sinir Ağaları üzerine hazırlamış olduğu sunumu paylaştı. Sunumda yapay sinir ağlarının yapısı ve matematiksel arka planı üzerinde duruldu.

Faaliyetten kareler: